Szkolenia

szkolenia w zakresie doboru urządzeń elektrycznych
  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy zastosowaniu trenażera gaśnicowego,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • szkolenia w zakresie doboru urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • szkolenia w zakresie obsługi gaśnic,
  • szkolenia w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń.