EKSPERCI

Andrzej Teodorczyk

prof. dr hab. inż.

uznany międzynarodowy ekspert w zakresie spalania, wybuchowości i detonacji w mieszaninach gazowych. Przewodniczący Polskiego Instytutu Spalania.

Jerzy Warych

prof. dr hab. inż.

uznany międzynarodowy ekspert w zakresie aparatów i urządzeń procesowych oraz bezpieczeństwa procesowego.

Rafał Porowski

dr inż.

ekspert w zakresie bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony przed wybuchem (ATEX)

Nikołaj Uzunow

dr inż.

ekspert w zakresie bezpieczeństwa w obiektach jądrowych

Mateusz Żbikowski

dr inż.

ekspert w zakresie symulacji numerycznych, spalania i wybuchów.

Antoni Celej

mgr inż.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kazimierz Lebecki

prof. dr hab.

uznany międzynarodowy ekspert w zakresie wybuchowości pyłów oraz bezpieczeństwa w przemyśle.

Mirosław Kosiorek

prof. dr hab. inż.

uznany międzynarodowy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oraz odporności ogniowej konstrukcji i reakcji na ogień materiałów i wyrobów budowlanych.

Adam Markowski

prof. dr hab. inż.

międzynarodowy i uznany ekspert w zakresie bezpieczeństwa procesowego oraz analizy ryzyka w przemyśle

Piotr Tofiło

dr inż.

ekspert w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz symulacji CFD rozprzestrzeniania się pożaru i dymu.

Marta Walk

dr inż.

ekspert w zakresie badań ogniowych konstrukcji budowlanych.

Paweł Barciak

mgr inż.

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

INSTYTUCJE i FIRMY