Zainwestuj w bezpieczeństwo

Zainwestuj w bezpieczeństwo

zaufaj ekspertom

Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru PSP

Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru PSP

Ocena zagrożenia wybuchem ATEX

Ocena zagrożenia wybuchem, ATEX

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym

Szkolenia z wykorzystaniem trenażerów

Szkolenia z wykorzystaniem trenażerów.

Dobór i próby odbiorowe urządzeń przeciwpożarowych

Dobór i próby odbiorowe urządzeń przeciwpożarowych

Misja firmy

Priorytetem działania firmy SAFECON Pracownia Usług Inżynierskich Pracowni Usług Inżynierskich SAFECON jest podwyższanie poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznym działających na rynku polskim

Cel i zakres działania

 • Pracownia Usług Inżynierskich oferuje

  kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zapobiegania stratom w przemyśle, a także bezpieczeństwa i higieny pracy, w formie doradztwa technicznego, szkoleń i dostawy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.

 • Zespół ekspertów zapewnia

  merytoryczne, inżynierskie wsparcie na etapie projektowania, uzgadniania projektów budowlanych, doboru i wyposażania obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

 • Istotnym filarem działalności firmy jest

  reprezentowanie przedsiębiorców na etapie przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji przez Państwową Straż Pożarną, a także w zakresie BHP przez Państwową Inspekcją Pracy.

 • Zapewniamy kompleksowe szkolenia

  teoretyczne i praktyczne (również w języku angielskim) z wykorzystaniem trenażerów w obszarach ochrony przeciwpożarowej, BHP i pierwszej pomocy. Naszym klientom zapewniamy rzetelną i kompleksową obsługę.

Instytucje i Firmy